Orientering fra borgmesteren 1

Favrskov NetTV, Ellen Clausen, og Kanal Hvorslev, Torkil Forman har været til orienteringmøde med borgmesteren efter Økonomiudvalgsmøde. Ny rollefordeling og udlicitering.


Beskrivende overskrift

Kortere eller længere beskrivelse af leverandøren af klippet og andre relevante oplysninger om klip og aktiviteter.Se også andre filmklip om samme emne

Der er ingen relaterede klip...Sponsor

Firma:JK. Film
Telefon:86 966612
Internet:AVCnet.dk  
E-mail:bjk@fiberpost.dk
Filmklip fra samme sponsor

Orientering fra borgmesteren 2
Fastelavnsfest i Vejerslev
Landdistriktscafé 1
Landdistriktscafé 2
Landdistriktscafé 3
Thorsø Cabary
Thorsø Cabary
Thorsø Cabary
Egnsfest iThorsø
Favrskovmessen
Tungelund skole 50 års jubilæum. 4-12-08