Byrådsmøde i Favrskov Kommune 24. juni 2008 

Sponsorer i denne måned

 Velkomst og indledning med fællessang
 1.spørgsmål til Byrådet fra Kristian Mellergård
   2.spørgsmål til Byrådet fra Alfred Borg, Danmarks Naturfredningsforening
  i Favrskov
 3.spørgsmål til Byrådet fra Peter Bondesen

  100.

 1.budgetopfølgning 2008

101.

 Justering af retningslinier for økonomisk decentralisering 2008

102.

 Kompetencefordelingsplan

 

103.

 Evaluering af afholdelse af folketingsvalget, herunder fastsættelse af
 afstemningsstederne

104.

 Analyse af BUM på social- og sundhedsområdet

105.

 Anmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene i 2008

106.

 Endelig vedtagelse af "Kommuneplantillæg nr. 6, 4.54.ER - Søften"

107.

 Endelig vedtagelse af "Kommuneplantillæg nr. 7 4.55.ER - Søften"

 

108.

 Forslag til "Lokalplan nr. 314 - Tæt-lav boligbebyggelse på Toftevej
 i Hammel"

 

109.

 Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 315 - Skolehal og åben-lav
 boligbebyggelse i Hadbjerg" samt "Kommuneplantillæg nr. 19 til

 Kommuneplan 2003-2015 for Hadsten Kommune"

110.

 Forslag til "Lokalplan 321 - Erhvervsområde ved Trigevej i Søften"

111.

 Letbaner i Århus-området

112.

 Anlægsbevilling - Byggemodning - Bavne Allé, Hadsten

 

113.

 Anlægsbeviiling - Kloakering af et erhvervsareal ved Bavne Allé -
 lokalplan 309

 

114.

 Anlægsbevilling - Erhvervsbyggemodning - Sundhedscenter -
 Herredsvej, Hinnerup

 

115.

 Anlægsbevilling - Kloakering af erhvervsareal til Sundhedscenter
 på Herredsvej, Hinnerup

116.

 Anlægsbevilling - Byggemodning - Engelbjerggård, Etape 1, Del 2

117.

 Anlægsbevilling - Byggemodning - Bavne Allé, Hadsten

118.

 Byggemodning - Solgårdsvænget 2. etape, færdiggørelse

119.

 Anlægsbevilling - Færdiggørelse af Oluf Ringsvej, Ødum

120.

 Caretaker 2008 - anlægsbevilling

121.

 Renseanlæg - strukturanalyse for renseanlæg i Favrskov Kommune

122.

 Grundvand - indsatsplanlægning - Bjerringbro nord og syd

123.

 Favrskov brandvæsen - struktur

124.

 Resultatrevision - 3. behandling

125.

 Rullende indskoling på Præstemarkskolen

126.

 Frigivelse af anlægsbevillinger, budget 2008

 

127.

 Kulturaftale med Kulturministeriet for Kulturring Østjylland 2009-2012


UDSENDELSEN SKER I SAMARBEJDE MED
>Favrskov NetAVIS

 

* OPTAGELSE
* REDIGERING


* OPSÆTNING
* UDSENDELSE

 
 

Din mening:
Send os din mening: mail@favrskov-nettv.dk
 

Bring også din begivenhed på NetTV
Vi optager lokalt og sender globalt

Optagelser- og Sponsorbetingelser:
Telefon: +45 86 987089

MobilBroadCast sender lokal NetTV
Med et mobilt studie optages lokale begivenheder og sendes på nettet medens det sker fra:
Festpladser, Forsamlingshuse, Byrådsmøder, Kirker, Kulturhuse, Firmaer