Byrådsmøde i Favrskov Kommune 30. september 2008 

Sponsorer i denne måned


 Spørgsmål til Byrådet
151  2. Budgetopfølgning 2008

152.

 Revisionsberetning nr. 5: Revision af årsregnskab 2007

153.

 Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp i 2007 og 2008

154.

 Revideret sundhedsaftale mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland 2008

155.

 Den Sociale Rammeaftale 2009

156.

 Samarbejdsaftale vedrørende social- og specialundervisningsområdet

 

157.

 Forslag til "Lokalplan nr. 316 - Blandet bolig og erhvervsområde på Fattiggårdsvej 2 i Aidt"

 

158.

 Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 317 - Erhvervsområde ved Anbækvej 100 i Hammel samt Kommuneplantillæg nr. 6 til Hammel Kommuneplan 2004 - 2016"

159.

 Anlægsbevilling - Byggemodning - Trigevej, Søften - Lokalplan nr. 321

160.

 Anlægsbevilling - Vejanlæg - Adgangsvej til skolehal i Hadbjerg

161.

 Anlægsbevilling - Byggemodning - Frankrigsvej, Hammel - Lokalplan 70 (Hammel)

162.

 Anlægsbevilling - Kloakering af syv grunde og skolehal i Hadbjerg

163.

 Tillæg nr. 6 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan, Hinnerup området

164.

 Ekspropriation af arealer til spildevandsformål - Nykloakering af Urmosen

165.

 Salg af erhvervsjord - Bavne Alle, Hadsten

166.

 Salg af erhvervsjord - Søften Erhvervsområde (lokalplan 302)

167.

 Beskæftigelsesplan 2009

 


UDSENDELSEN SKER I SAMARBEJDE MED
>Favrskov NetAVIS

 

* OPTAGELSE
* REDIGERING


* OPSÆTNING
* UDSENDELSE

 

Din mening:
Send os din mening: mail@favrskov-nettv.dk
 

Bring også din begivenhed på NetTV
Vi optager lokalt og sender globalt

Optagelser- og Sponsorbetingelser:
Telefon: +45 86 987089

MobilBroadCast sender lokal NetTV
Med et mobilt studie optages lokale begivenheder og sendes på nettet medens det sker fra:
Festpladser, Forsamlingshuse, Byrådsmøder, Kirker, Kulturhuse, Firmaer