Byrådsmøde i Favrskov Kommune 27. maj 2008 

Sponsorer i denne måned


* OPTAGELSE
* REDIGERING

* OPSÆTNING
* UDSENDELSE

78

Årsregnskab og beretning 2007 for Favrskov Kommune

79 - 81

Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2007 til 2008
Overførsel vedr. igangværende anlægsarbejder fra 2007 til 2008
Aflæggelse af anlægsregnskaber for anlægsarbejder over 2 mio. kr.

82

Finansiel Politik

83

Evaluering af politisk og administrativ struktur 1:4
Evaluering af politisk og administrativ struktur 2:4
Evaluering af politisk og administrativ struktur 3:4
Evaluering af politisk og administrativ struktur 4:4

84

Retningslinjer for sponsering af særlige eliteaktiviteter
og større arrangementer i Favrskov Kommune

84

( Fortsat ) Retningslinjer for sponsering af særlige eliteaktiviteter
og større arrangementer i Favrskov Kommune

85 * Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 302 for Søften Erhverv"
86 * Forslag til "Lokalplan nr. 317 - Erhvervsområde ved Anbækvej 100 i Hammel"
87 * Asfaltbelægninger - anlægsbevilling
88 * Endelig vedtagelse af "Tillæg nr. 4 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan"
89 * Endelig vedtagelse af "Tillæg nr. 5 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan"
90 * Kloakrenovering - anlægsbevilling
91 * Feltengård i/s - godkendelse af reviderede vedtægter
92 * Kloakering af Urmosen - anlægsbevilling
93 * Tømning af slamanlæg 2008 - anlægsbevilling
94 * Lukning af Haurum-Sall Skole
95 * Overgangsordninger ved lukning af Haurum-Sall Skole
96 * Revision af anvisningsregler for dagtilbudsområdet
97 * Renovering af tag på Fotorama Hammel
98 * Forslag til overtagelse af Region Midtjyllands tilbud beliggende i Favrskov Kommune
99 1:3 Forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland
99 2:3 Politisk debat om hospitalsplanen
99 3:3 Afsluttende debat om hospitalsplanen

               * Punkterne oplægges, når de er redigeret
 

Din mening:
Send os din mening: mail@favrskov-nettv.dk
 

Bring også din begivenhed på NetTV
Vi optager lokalt og sender globalt

Optagelser- og Sponsorbetingelser:
Telefon: +45 86 987089

MobilBroadCast sender lokal NetTV
Med et mobilt studie optages lokale begivenheder og sendes på nettet medens det sker fra:
Festpladser, Forsamlingshuse, Byrådsmøder, Kirker, Kulturhuse, Firmaer